درباره چاپ و تبلیغات مرکزی

چاپ مرکزی فعالیت خود را از سال 1387 با دستگاه هایی محدود آغاز نمود. بعد از مدتی بواسطه کیفیت و مسولیت پذیری توانست در بازار کار بین مشتریان و همکاران سهمی برای خود ایجاد کند . حاصل تلاش بی وقفه کار کنان و حمایت مخاطبان، بوجود آمدن فضای کاری وسیع و بخش هایی مجزا که پاسخ گوی تمام نیاز های چاپی مشتریان و همکاران شده است. به لطف خدا امروز مدعی هستیم که یکی از کامل ترین و مجهزترین مرکز چاپ و تبلیغات هستیم .